- News -
MySQL 5.5 : MySQL 5.5.55 リリース
投稿者: webmaster 投稿日時: 2017-4-10 5:55:00 (344 ヒット)

MySQL 5.5.55がリリースされました。
Go! Go! Go go!!

変更点:
https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.5/en/news-5-5-55.html

ダウンロード:
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.5.html

印刷用ページ このニュースを友達に送る
投稿者 スレッド

[AD]